Det är dyrt att ha ett oförsäkrat fordon

Visste du att du enligt lag måste ha ditt fordon trafikförsäkrat från första dagen du äger det?

Om du inte tecknar trafikförsäkring för ditt fordon, måste du som ägare betala en trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Avgiften är mycket högre än en vanlig försäkringspremie och den tas ut för varje dag som fordonet är oförsäkrat.

Teckna trafikförsäkring från dag 1

Att teckna trafikförsäkring är enkelt. Kontakta ett försäkringsbolag och teckna trafikförsäkring direkt när du köper ett fordon. Försäkringen ska börja gälla samma dag som du blir ägare till fordonet. Ägaren måste även vara den som tecknar försäkringen – så se till att den står på dig och ingen annan! Ställ av fordonet om det inte används.

Ditt fordon måste ha trafikförsäkring även om det är trasigt, stulet, har körförbud eller inte används. Om du inte använder fordonet, kontakta Transportstyrelsen och ställ av det. Det är bara när ditt fordon är avställt du inte behöver ha trafikförsäkring.

Varför finns trafikförsäkringsavgiften?

Trots att det är lag på att ha trafikförsäkring finns det ändå cirka 60 000 oförsäkrade fordon i Sverige. Varje år orsakar de skador på personer och egendom för flera hundra miljoner kronor.

Om ett oförsäkrat fordon orsakar en skada, finns det inget försäkringsbolag som kan betala ut ersättning. Det är då TFF hjälper till. De pengar som TFF får in på trafikförsäkringsavgiften bidrar till att ersätta de personer som blivit skadade eller fått någonting förstört av ett oförsäkrat fordon.

60 000

Så många oförsäkrade fordon finns det i Sverige.

Att teckna trafikförsäkring är enkelt. Kontakta ett försäkringsbolag och teckna trafikförsäkring direkt när du köper ett fordon.

Över 100 miljoner

Varje år orsakar oförsäkrade fordon skador på personer och egendom för flera hundra miljoner kronor.