Vi tar ansvar hela vägen

PLÖTSLIGT KAN OLYCKAN vara framme, hur uppmärksam du än är. Det vet Gudrun. Här berättar hon om den svåra olyckan och den långa vägen tillbaka.

FÖR ATT DU och de du möter i trafiken ska få hjälp efter en olycka finns trafikförsäkringen. Den ska du ha från första dagen du äger ett fordon och den ersätter de eventuella skador som fordonet orsakar i trafiken.

OM DU SKULLE skadas eller få något förstört av ett oförsäkrat fordon, finns inget försäkringsbolag som kan betala ut ersätt­ ning. Du skulle stå helt utan hjälp – om inte Trafikförsäkringsföreningen (TFF) fanns. Det kan du läsa om längre fram.

DET ÄR VIKTIGT att ha en trafikförsäkring. Inte bara för att lagen säger att du måste, utan också för att det ska bli tryggare för dig och de du möter i trafiken om något skulle hända.

Hälsningar,